SHOP NU

PRIVACYBELEID VAN STUDIO PING & MOOS


Bij het gebruik van de website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en doen er alles aan om jouw gegevens te beschermen.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. We verwerken persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Met dit privacybeleid informeren wij je welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en met welk doel. Wij adviseren je dit privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren voor je eigen administratie.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2021.

 

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Studio Ping & Moos
Inge Stevens | Honthem 43C 6\ 269 NP Eijsden – Margraten

Telefoonnummer: 06 17090077

Website: https://pingenmoos.nl

E-mail: inge@studiopingenmoos.nl

KvK nummer: 83341501

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer je de website bezoekt, een download aanvraagt, je aanmeldt voor een (gratis) online workshop, het contactformulier invult, een dienst of product aankoopt, een account aanmaakt of andere aanvragen doet, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres, telefoonnummer & adresgegevens

 • Overige gegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  • Gegevens over gebruik website (bijv. via Google Analytics)

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?

Wanneer je de website bezoekt, een download aanvraagt, je aanmeld voor een (gratis) online workshop, het contactformulier invult, een dienst of product aankoopt, een account aanmaakt of andere aanvragen doet, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzorgen van de door jou gekozen download, quiz, online workshop of adviesgesprek

 • Het verzorgen van de door jou gekozen producten of diensten

 • Facturatie en het verwerken van de betaling van een betaald product of dienst

 • Het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en beantwoording van jouw vragen

 • Je voornaam en e-mailadres worden gebruikt voor het toesturen van mailings

 • Het uitvoeren van analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

 • Interessebepaling van doelgroepen, om zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan aanbieden

 • Het verbeteren van de website

 • We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken. Privacybeleid

Beveiligingsmaatregelen en verstrekking aan derden

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of andere vormen van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. We zullen je gegevens alleen versterken als dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Studio Ping & Moos. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Per e-mail kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Wij werken samen met professionals, welke afhankelijk van de werkzaamheden inzage kunnen hebben in jouw persoonsgegevens. Denk hierbij aan administratieve ondersteuning en boekhouder. Deze bedrijven hebben hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens en worden gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan andere derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Cookies en tracking

Een cookie is een klein tekstbestandje die via je browser op je computer wordt geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies om de site goed te laten functioneren.

Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe je dat doet.

Facebook
Er wordt gebruik gemaakt van een Facebook Pixel die analyseert welke pagina’s bekeken worden. Dit doen we om advertenties te tonen aan mensen voor wie deze relevant zijn. Meer informatie over het cookiebeleid van Facebook vind je hier.

 

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maken wij gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige, gebruikelijke technieken. Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie, met jouw factuur, betaal- en bestelgegevens, 7 jaar bewaren. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mail voorkeuren aanpassen? Geen probleem. Stuur ons een e-mail met je vraag. Om zeker te weten dat jij het bent, verzoeken we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. We kunnen dan vaststellen dat wij de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Maak op de kopie van je identiteitsbewijs, het BSN-nummer onleesbaar. Je kunt hiervoor de KopieID app gebruiken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wil je geen mailings meer ontvangen? Uitschrijven is heel makkelijk. Klik op de link onderaan de mail.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wil je meer informatie over je privacyrechten? Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.